Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

11 Wydział UZ - Prawa i Administracji

Będzie prawo i administracja na Uniwersytecie Zielonogórskim i to we własnych strukturach! 19 marca Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego podjął jednomyślną decyzję o powołaniu 11. wydziału zielonogórskiej uczelni – Wydziału Prawa i Administracji, który rozpocznie funkcjonowanie od 1 października. 31 marca odbyło się spotkanie wszystkich stron porozumienia, które lobbowały w sprawie powołania Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Zielonogórskim.


 

   Kontakt

TV@UZ
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Redakcja:

ul. prof. Z. Szafrana 4a
65-516 Zielona Góra
tel.: (+48 68) 328 2874, 328 2876

e-mail: tv@uz.zgora.pl

www.tv.uz.zgora.pl