Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

20 lat Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego

Film przedstawiający historię, stan obecny i perspektywy na przyszłość jednego z najprężniej działających instytutów Uniwersytetu Zielonogorskiego - Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych UZ. W bieżącym, 2012, roku Instytut obchodzi swoją 20-tą rocznicę. Z tą rocznicą zbiega się również 20-lecie The International Journal of Applied Mathematics and Computer Science - kwartalnika naukowego wydawanego przy ISSI.


 

   Kontakt

TV@UZ
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Redakcja:

al. Niepodległosci 13
65-001 Zielona Góra
tel.: (+48 68) 328 78 80

e-mail: tv@uz.zgora.pl

www.tv.uz.zgora.pl