Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

40 lat Instytutu Inżynierii Środowiska

Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego obchodzi 40-lecie istnienia. To jeden z tych instytutów, którego powołaniu na zielonogórskiej uczelni od samego początku przyświecały konkretne cele - aktywna praca na rzecz podmiotów gospodarczych, komunalnych czy administracji regionalnej i lokalnej. Od samego początku pracownicy instytutu włączali się w rozwiązywanie problemów związanych z technologiami, instalacjami i obiektami związanymi z oczyszczaniem wody i ścieków, składowaniem i zagospodarowywaniem odpadów, ochroną środowiska przyrodniczego, a z czasem także rekultywacją terenów zdegradowanych. W czwartek w instytucie rozpoczęła się dwudniowa - III Międzynarodowa Konferencja Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, wpisująca się w obchody 40-lecia. Z tej okazji odbyła się też uroczysta sesja otwierająca, podczas której odsłonięto tablicę pamiątkową Profesorów pracujących w Instytucie Inżynierii Środowiska od początku jego działalności.

http://www.uz.zgora.pl

12.10.2017

Produkcja:
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego
http://www.tv.uz.zgora.pl


 

   Kontakt

TV@UZ
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Redakcja:

al. Niepodległosci 13
65-001 Zielona Góra
tel.: (+48 68) 328 78 80

e-mail: tv@uz.zgora.pl

www.tv.uz.zgora.pl