Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

Powstał Zielonogórski Szpital Uniwersytecki

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, to nowa nazwa Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego. Zmiana wynika z połączenia dwóch spółek: Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego oraz Poradni Akademickiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Szpital Uniwersytecki przejmuje zarówno prawa jak i obowiązki dotychczasowego podmiotu i oczywiście będzie realizował dotychczasowe zadania. Za to w większym stopniu niż do tej pory. Połącznie spółek spowoduje, że szpital prawdopodobnie zostanie zakwalifikowany do poziomu szpitali ogólnopolskich. Przedłożenie w NFZ aktu połączenia może też wpłynąć na zwiększenie wysokości kontraktu z NFZ. Ten obecnie wynosi 200 milionów złotych. Po połączeniu może się zwiększyć nawet o kolejne 40 milionów.

http://www.uz.zgora.pl

19.06.2017

Produkcja:
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego
http://www.tv.uz.zgora.pl


 

   Kontakt

TV@UZ
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Redakcja:

al. Niepodległosci 13
65-001 Zielona Góra
tel.: (+48 68) 328 78 80

e-mail: tv@uz.zgora.pl

www.tv.uz.zgora.pl