Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

Konferencja rektorów mniejszych i średnich uczelni

W poniedziałek, 13 listopada 2017 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim w siedzibie Rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego, odbyła się konferencja rektorów mniejszych i średnich polskich uczelni akademickich. Rektorzy rozmawiali o szansach, ale i zagrożeniach jakie stwarza wdrażany system finansowania wyższych uczelni i planowana reforma szkolnictwa wyższego (Ustawa 2.0).
W Konferencji wziął udział Jarosław Gowin - wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego oraz: sekretarz stanu w MNiSW - prof. Aleksander Bobko, Anna Budzanowska - dyrektor generalny MNiSW, Andrzej Kurkiewicz - zastępca dyrektora Departament Innowacji i Rozwoju MNiSW, dr inż. Janusz Rak - prezes ZNP, dr inż. Bogusław Dołęga - przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność” i rektorzy, prorektorzy oraz kanclerze reprezentujący 27 polskich szkół wyższych. 


http://www.uz.zgora.pl

13.11.2017

Produkcja:
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego
http://www.tv.uz.zgora.pl


 

   Kontakt

TV@UZ
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Redakcja:

al. Niepodległosci 13
65-001 Zielona Góra
tel.: (+48 68) 328 78 80

e-mail: tv@uz.zgora.pl

www.tv.uz.zgora.pl