Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

UZ i PFRON dla studentów

Uniwersytet Zielonogórski należy do grona uczelni najlepiej dostosowanych do potrzeba osób niepełnosprawnych. Od kilku lat władze uczelni kładą duże naciski nie tylko na likwidowanie barier architektonicznych, ale także tych mentalnych. Uniwersytet postawił na integrację pełnosprawnych i niepełnosprawnych studentów i... Widać efekty. W 2016 roku na UZ studiowało 355 studentów niepełnosprawnych. To blisko cztery procent wszystkich studentów w danym roku akademickim, a taki wskaźnik jest zalecany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od kilku lat Uniwersytet Zielonogórski współpracuje z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W latach 2007 - 2016 uczelnia otrzymała od PFRON ponad 600 tysięcy złotych. Były to głównie środki przeznaczone na realizację programu Pitagoras, w którym chodzi o pomoc studentom niedosłyszącym. Część tych pieniędzy przeznaczono też na likwidowanie barier architektonicznych. Podpisanie porozumienia o współpracy, między władzami uczelni, a dyrekcją PFRON – pozwoli na rozpoczęcie nowych programów, które umożliwią studentom w łatwiejszy sposób odnaleźć się na rynku pracy.


http://www.uz.zgora.pl

04.12.2017

Produkcja:
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego
http://www.tv.uz.zgora.pl


 

   Kontakt

TV@UZ
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Redakcja:

al. Niepodległosci 13
65-001 Zielona Góra
tel.: (+48 68) 328 78 80

e-mail: tv@uz.zgora.pl

www.tv.uz.zgora.pl