Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

UZ wspólnie z ENEĄ

Uniwersytet Zielonogórski zmierza w stronę nowych technologii. Wraz ze spółką Enea Operator uczelnia będzie współpracować na rzecz rozwoju sieci elektroenergetycznej, odnawialnych źródeł energii i zastosowania sztucznej inteligencji w przemyśle. Takie są założenia umowy, którą dzisiaj uroczyście podpisano w uniwersyteckim rektoracie. Współpraca pomiędzy uczelnią a Eneą, ma w założeniu opierać się na wspólnych, wymiernych korzyściach. W jej realizację bezpośrednio zaangażowany będzie Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Naukowcy mają pełnić między innymi funkcję doradców, oraz wspierać firmę w rozwiązywaniu problemów naukowych. 

22.05.2018

Produkcja: Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

http://www.tv.uz.zgora.pl


 

   Kontakt

TV@UZ
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Redakcja:

al. Niepodległosci 13
65-001 Zielona Góra
tel.: (+48 68) 328 78 80

e-mail: tv@uz.zgora.pl

www.tv.uz.zgora.pl