Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

Inauguracja roku akademickiego

Tradycyjnie z początkiem października rusza kolejny rok akademicki. Ten jednak będzie wyjątkowy, zwłaszcza że uczelnie w całej Polsce wchodzą w obligatoryjny tryb dostosowawczy, do nowej rzeczywistości związany z wchodzącym w życie nowym Prawem o Szkolnictwie Wyższym. Biorąc pod uwagę fakt, że każda radykalna zmiana ustawowa może rodzić obawy, co do efektów jej wdrażania, nie brakuje takich również na Uniwersytecie Zielonogórskim. Jednak jeśli wsłuchać się w głos władz uczelni oraz jej pracowników naukowych, wszyscy wolą skupiać się dzisiaj wyłącznie na pozytywach, a tych z perspektywy zielonogórskiej uczelni już na starcie ustawy 2.0 widać wiele.

02.010.2018 Produkcja: Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego http://www.tv.uz.zgora.pl


 

   Kontakt

TV@UZ
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Redakcja:

al. Niepodległosci 13
65-001 Zielona Góra
tel.: (+48 68) 328 78 80

e-mail: tv@uz.zgora.pl

www.tv.uz.zgora.pl