Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

Wybierz Pracę Socjalną

Ci młodzi ludzie w przyszłości mają integrować działania wokół rodziny oraz jej środowiska społecznego i lokalnego. Będą wykonywać pracę, która ma na celu pedagogizowanie działań wsparcia oraz stosowanie profilaktyki uzupełniając w ten sposób system polityki społecznej kierowanej do rodziny i osób samotnych. Tak bowiem w największym uogólnieniu można zdefiniować specyfikę zawodu pracowników socjalnych. Zdecydowanie więcej do zaprezentowania w tej materii mieli naukowcy i studenci Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, którzy zorganizowali drzwi otwarte poświęcone właśnie pracownikom socjalnym, a konkretniej możliwością kształcenia się na kierunku studiów przygotowującym do tego wymagającego zawodu.

17.04.2019

Produkcja: Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

http://www.tv.uz.zgora.pl


 

   Kontakt

TV@UZ
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Redakcja:

al. Niepodległosci 13
65-001 Zielona Góra
tel.: (+48 68) 328 78 80

e-mail: tv@uz.zgora.pl

www.tv.uz.zgora.pl