Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

4 lata WLNZ

9 lipca 2019 r. w sali posiedzeń Rady Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Zyty 28, odbyła się konferencja prasowa, której tematem było podsumowanie 4 lat istnienia Wydziału: jego osiągnięć  organizacyjno-naukowych, kształcenia klinicznego, współpracy ze Szpitalem Uniwersyteckim i pozostałymi jednostkami medycznymi województwa lubuskiego, kształcenia klinicznego z wykorzystaniem nowoczesnych technik symulacji medycznej, prezentacja sztandarowego projektu WLNZ – Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.

 Raport przedstawili:

prof. Agnieszka Zembroń-Łacny – dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego

dr Paweł Jarmużek – prodziekan ds. klinicznych Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego

mgr inż.  Agnieszka  Żeromska-Michniewicz – kierownik Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego


 

09.07.2019

Produkcja:
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego
http://www.tv.uz.zgora.pl


 

   Kontakt

TV@UZ
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Redakcja:

al. Niepodległosci 13
65-001 Zielona Góra
tel.: (+48 68) 328 78 80

e-mail: tv@uz.zgora.pl

www.tv.uz.zgora.pl