Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

Akcelerator Innowacji

"Akcelerator Innowacji - Centrum Synergii Nauki i Biznesu" to projekt polegający na  współpracy lubuskich przedsiębiorców i naukowców nad wspólnymi innowacyjnymi rozwiązaniami w branży IT,  energetyce ze szczególnym uwzględnieniem źródeł odnawialnych oraz w gospodarce przestrzennej i budownictwie pasywnym. W ramach projektu zorganizowano staże pracowników naukowych w firmach oraz przedsiębiorców na uczelniach. Na jesień planuje się uruchomienie szkoleń przedsiębiorców w jednostkach naukowych i szkolenia naukowców przy wykorzystaniu infrastruktury firm.


 

   Kontakt

TV@UZ
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Redakcja:

al. Niepodległosci 13
65-001 Zielona Góra
tel.: (+48 68) 328 78 80

e-mail: tv@uz.zgora.pl

www.tv.uz.zgora.pl