Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

Japoński grant dla naukowców UZ

Profesor Wojciech Błogowski wraz z zespołem badawczym naukowców z Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego kolejny raz zostaje dostrzeżony i nagrodzony przez japońską fundację naukową TANITA. Grant w wysokości miliona jenów z przeznaczeniem na kontynuację i rozwój badań w dziedzinie występowania nowotworów przewodu pokarmowego u osób z nadmierną masą ciała, jest wypadkową dotychczasowych osiągnięć zielonogórskiego zespołu badawczego, ale też nobilitacją do dalszej wytężonej pracy.


http://www.uz.zgora.pl

13.12.2016

Produkcja:
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego
http://www.tv.uz.zgora.pl


 

   Kontakt

TV@UZ
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Redakcja:

al. Niepodległosci 13
65-001 Zielona Góra
tel.: (+48 68) 328 78 80

e-mail: tv@uz.zgora.pl

www.tv.uz.zgora.pl