Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

Biosensor pomoże w walce z rakiem

Choroby nowotworowe stanowią drugą, po chorobach układu krążenia, najczęstszą przyczynę śmierci Polaków. Dlatego tak istotne są badania naukowe mające na celu udoskonalanie metod pozwalających na szybką diagnostykę w tym zakresie. 
Do grona naukowców, którzy zajmują się tą problematyka badawczą należy także dr inż. Katarzyna Arkusz z Wydziału Mechanicznego UZ, której praca doktorska "Opracowanie elektrochemicznego biosensora do wykrywania wybranych cytokin na podłożu Ti/Ti02", została wyróżniona nagrodą Siemensa.


 

   Kontakt

TV@UZ
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Redakcja:

al. Niepodległosci 13
65-001 Zielona Góra
tel.: (+48 68) 328 78 80

e-mail: tv@uz.zgora.pl

www.tv.uz.zgora.pl