Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

Projekt pn. "Dzieci sieci - kompetencje komunikacyjne najmłodszych" - rozmowa z dr. Marcinem Sieńko

Dr Marcin Sieńko wchodzi w skład interdyscyplinarnego zespołu składającego się z naukowców z różnych ośrodków akademickich (badacze z Gdańska, Poznania, Torunia, Wrocławia i Warszawy), którzy w dniach od 1.07.2012 - 13.12.2012 realizowali projekt pn. "Dzieci sieci – kompetencje komunikacyjne najmłodszych”. Organizatorem przedsięwzięcia był  Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku, a projekt badawczy finansowany był ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. O istocie projektu, problematyce, wynikach, a także kolejnej edycji z dr. Marcinem Sieńko rozmawia Natalia Warszawska.


 

   Kontakt

TV@UZ
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Redakcja:

al. Niepodległosci 13
65-001 Zielona Góra
tel.: (+48 68) 328 78 80

e-mail: tv@uz.zgora.pl

www.tv.uz.zgora.pl