Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dzień KGHM na UZ

29.01.2015
Na Uniwersytecie Zielonogórskim zorganizowano Dzień KGHM. 29 stycznia po raz pierwszy w taki sposób prezentowała się firma KGHM Polska Miedź studentom i pracownikom naszej uczelni. Wszystkie obszary działaności firmy szczegłowo przedstawił wiceprezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A., Jacek Kordela. Pracownicy koncernu opowiadali o wydobyciu oraz przetwórstwie miedzi. W holu Wydziału Mechanicznego zorganizowano ekspozycję całego Ciągu Technologicznego KGHM.
Z kolei możliwości współpracy studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego z firmą, w ramach staży i praktyk oraz pisania prac dyplomowych na tematy zaproponowane przez KGHM, przedstawiła Anna Trusiak, Dyyrektor ds. Rozwoju Kadr.
Dzień KGHM na UZ to efekt spotkania marszałek Elżbiety Polak z prezesem KGHM, Herbertem Wirthem, które odbyło się w grudniu ubiegłego roku.


 

   Kontakt

TV@UZ
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Redakcja:

al. Niepodległosci 13
65-001 Zielona Góra
tel.: (+48 68) 328 78 80

e-mail: tv@uz.zgora.pl

www.tv.uz.zgora.pl