Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

Energetyka komunalna – teraźniejszość i wyzwania

Energetyka komunalna

"Energetyka komunalna – teraźniejszość i wyzwania przyszłości!" to tytuł, a za razem główne tezy dzisiejszej konferencji, która odbyła się w Parku Naukowo - Technologicznym w Nowym Kisielinie z inicjatywy Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o. 
Tematyka konferencji w sposób bezpośredni dotyczyła m.in. zakładów komunalnych, spółdzielni, wspólnot i administratorów zasobów mieszkaniowych w zakresie analiz technicznych oraz możliwości finansowania inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych, oraz samorządów w zakresie inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej dla budynków użyteczności publicznej.
Energetyka jako dziedzina nauki w sposób realny i praktyczny determinuje właściwie każdą sferę życia publicznego. Bez energetyki nie byłyby otaczającej nas rzeczywistości. Uniwersytet Zielonogórski wychodzi więc na przeciw zapotrzebowaniu i wyzwaniom współczesnej energetyki proponując nowy kierunek studiów w tej jakże istotnej dziedzinie.
Uczestniczący w dzisiejszej konferencji przedstawiciele Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii oraz Instytutu Inżynierii Środowiska UZ, udzielali także informacji na temat możliwości współpracy w zakresie doradztwa przed inwestycyjnego, wsparcia inwestorów w szerokim zakresie efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii.


 

   Kontakt

TV@UZ
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Redakcja:

al. Niepodległosci 13
65-001 Zielona Góra
tel.: (+48 68) 328 78 80

e-mail: tv@uz.zgora.pl

www.tv.uz.zgora.pl