Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

Historia zatacza koło

Polski Sulechów i niemieckie Halle. Dwa całkowicie różne miasta. Zarówno ze względu na swoje położenie, ale także ze względu na wielkość i liczbę ludności. Dzieli je od siebie niespełna 350 kilometrów. Łączy - kilkusetletnia historia. Jak się bowiem okazuje oba miasta w swoim czasie były niezwykle ważnymi ośrodkami edukacyjnymi o tym samym rodowodzie i charakterze, związanymi z procesem dydaktycznym realizowanym w obu miastach. To właśnie ta historyczna zależność stała się punktem wyjścia do realizacji projektu naukowego „Halle i Sulechów jako ośrodki pietyzmu i edukacji. Przepływ myśli pedagogicznej i wydawniczej. Rodowody społeczne wychowanków i kadry pedagogicznej oraz ich kariery zawodowe”, który po trzech latach zaowocował podpisaniem międzynarodowego porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a Franckesche Stiftungen zu Halle.

14.05.2019

Produkcja: Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

http://www.tv.uz.zgora.pl


 

   Kontakt

TV@UZ
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Redakcja:

al. Niepodległosci 13
65-001 Zielona Góra
tel.: (+48 68) 328 78 80

e-mail: tv@uz.zgora.pl

www.tv.uz.zgora.pl