Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

III TRANSDYSCYPLINARNE SYMPOZJUM BADAŃ JAKOŚCIOWYCH - dzień 1.

W dniach 8-10 września na Uniwersytecie Zielonogórskim trwa III Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych. Gospodarzem III Sympozjum jest Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Transmisja z 1. dnia obrad:
Sesja Plenarna I - "Projektując, czy definiując na nowo - metodologia badań jakościowych w perspektywie prospektywnej";

Sesja Plenarna II - "Od interdyscyplinarności do transdyscyplinarności - kierunki podejść badawczych we współczesnych badaniach antropologicznych".


 

   Kontakt

TV@UZ
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Redakcja:

al. Niepodległosci 13
65-001 Zielona Góra
tel.: (+48 68) 328 78 80

e-mail: tv@uz.zgora.pl

www.tv.uz.zgora.pl