Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

Jakość kształcenia na UZ - Rozmowa z prof. Magdaleną Graczyk, Prorektor ds. Jakości Kształcenia

Na temat jakości kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz Krajowych Ram Kwalifikacji z prof. Magdaleną Graczyk, Prorektor ds. Jakości Kształcenia rozmawia Anna Urbańska z TV@UZ.


 

   Kontakt

TV@UZ
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Redakcja:

al. Niepodległosci 13
65-001 Zielona Góra
tel.: (+48 68) 328 78 80

e-mail: tv@uz.zgora.pl

www.tv.uz.zgora.pl