Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

Kanclerze i kwestorzy debatują na UZ

W murach Uniwersytetu Zielonogórskiego rozpoczęła się trzydniowa Konferencja Kanclerzy i Kwestorów Polskich Uczelni Technicznych. Konferencja, to nic innego jak ogólnopolskie forum wymiany doświadczeń między innymi w obliczu zmian jakie szykowane są w związku z przygotowanym projektem nowej Ustawy o Szkolnictwie Wyższym. Założenia ustawy zakładają wprowadzenie szeregu zmian w funkcjonowaniu uczelni nie tylko na poziomie czysto akademickim i programowym, ale także, a może przede wszystkim w warstwie legislacyjnej i fiskalnej. Tym samym pole do dyskusji o tzw. Ustawie 2.0 jest bardzo szerokie.

http://www.uz.zgora.pl

11.10.2017

Produkcja:
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego
http://www.tv.uz.zgora.pl


 

   Kontakt

TV@UZ
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Redakcja:

al. Niepodległosci 13
65-001 Zielona Góra
tel.: (+48 68) 328 78 80

e-mail: tv@uz.zgora.pl

www.tv.uz.zgora.pl