Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

Koncert Jubileuszowy - cz. 1 (retransmisja)

11.03.2015

Koncertu Jubileuszowy z okazji 10-lecia kierunku jazz i muzyka estradowa na Uniwersytecie Zielonogórskim (retransmisja - cz. 1)


 

   Kontakt

TV@UZ
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Redakcja:

al. Niepodległosci 13
65-001 Zielona Góra
tel.: (+48 68) 328 78 80

e-mail: tv@uz.zgora.pl

www.tv.uz.zgora.pl