Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

Kreacja, nauka i biznes

Z pozoru trzy odrębne wydarzenia o charakterze naukowym, gospodarczym i biznesowym, stają się pomostem do współpracy i rozwoju, a przy okazji w perspektywie, do powstania forum wymiany myśli i doświadczeń. Dzisiaj na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyła się konferencja prasowa, której głównym założeniem było wskazanie możliwości realnej współpracy, na przykładzie trzech dużych przedsięwzięć, które czekają nas w najbliższym czasie w Zielonej Górze. Mowa o miedzynarodowej konferencji naukowej Logistics Systems In Economy organizowanej przez wydział Ekonomii i Zarządzania UZ, Lubuskim Forum Gospodarczym i Forum Przemysłów Kreatywnych. Dzisiejsza konferencja oficlanie wskazała na możliwość ścisłej współpracy Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Miasta Zielona Góra i Uniwersytetu Zielonogórskiego na płaszczyznach, których wspólnym mianownikiem jest szeroko rozumiany styk nauki i biznesu w oparciu o najnowsze technologie.


 

   Kontakt

TV@UZ
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Redakcja:

al. Niepodległosci 13
65-001 Zielona Góra
tel.: (+48 68) 328 78 80

e-mail: tv@uz.zgora.pl

www.tv.uz.zgora.pl