Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

Laur bezpieczeństwa dla UZ

Aula Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego była dzisiaj z całą pewnością najbardziej bezpiecznym pod względem higieny pracy miejscem w naszym województwie. Oczywiście w wymiarze edukacyjnym i intelektualnym, bo zgromadziła najważniejsze osoby zajmujące się na co dzień szeroko rozumianym bezpieczeństwem i higieną pracy na każdej płaszczyźnie ich funkcjonowania.
Wszystko odbyło się przy okazji gali wręczenia Larów Bezpieczeństwa - czyli cyklicznych nagród, którymi honorowane są osoby i instytucje doceniane za aktywną działalność w organizowaniu bezpiecznego i higienicznego miejsca pracy.
Nagrodą Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP uhonorowano dzisiaj Uniwersytet Zielonogórski, który zwyciężył w grupie pracodawców tworzących bezpieczne i przyjazne pracownikowi miejsca pracy otrzymując statuetkę opatrzoną hasłem "SECURITAS LABORIS SUPREMA LEX ESTO"
Prestiż nagrody, a co za tym idzie ważność dziedziny nauki jaką jest bezpieczeństwo pracy podkreślał w rozmowie z nami prof. dr. hab. inż. Edward Kowal.
Dodajmy, że jednym z celów przeświecających utworzeniu nagrody jest upamiętnienie Jerzego Kocińskiego, byłego Prezesa OSPSBHP Oddziału w Zielonej Górze za jego szczególnie duży wkład pracy włożonej w ponowne zorganizowanie i zrzeszenie pracowników służby bhp naszego regionu w jedną organizację wspierającą i promującą ciągłość doskonalenia wiedzy i etykę pracy służby bhp.


 

   Kontakt

TV@UZ
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Redakcja:

al. Niepodległosci 13
65-001 Zielona Góra
tel.: (+48 68) 328 78 80

e-mail: tv@uz.zgora.pl

www.tv.uz.zgora.pl