Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

Laureaci EuroSYMBOL-u

11.12.2014
Uniwersytet Zielonogórski został laureatem programu EuroSymbol 2014 w kategorii Nowoczesne Kształcenie. Kapituła Programu,  doceniła naszą uczelnię przede wszystkim za projekt studiów podyplomowych "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro",   prowadzonych przez Wydział Ekonomii i Zarządzania, wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim. 
Gośćmi Telewizji UZ są: dr Paweł Szudra i dr Zbigniew Binek - główni organizatorzy tych studiów.

Produkcja:
TV@UZ - Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego
www.tv.uz.zgora.pl


 

   Kontakt

TV@UZ
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Redakcja:

al. Niepodległosci 13
65-001 Zielona Góra
tel.: (+48 68) 328 78 80

e-mail: tv@uz.zgora.pl

www.tv.uz.zgora.pl