Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

Matematyka bez granic

Za nami XXVIII polska edycja Międzynarodowego Konkursu Matematyka bez Granic organizowanego pod auspicjami Rady Europy. Jest to konkurs wyjątkowy w swej formie, gdyż startują w nim całe uczniowskie klasy, a jego nadrzędnym celem, poza oczywiście edukacyjną warstwą czysto matematyczną, jest otwarcie mentalnych granic pomiędzy krajami, regionami i samymi placówkami szkolnymi.


http://www.uz.zgora.pl

06.06.2017

Produkcja:
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego
http://www.tv.uz.zgora.pl


 

   Kontakt

TV@UZ
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Redakcja:

al. Niepodległosci 13
65-001 Zielona Góra
tel.: (+48 68) 328 78 80

e-mail: tv@uz.zgora.pl

www.tv.uz.zgora.pl