Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

Ministerialni stypendyści UZ

Studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego wyróżnieni przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. O stypendium wnioskuje rektor uczelni. W tym roku UZ zgłosił 1230 wniosków na stypendia dla studentów i 672 wnioski dla doktorantów. Procedura przyznania stypendium jest długa. Dokumenty są oceniane przez specjalny zespół w skład, którego wchodzi 24 ekspertów reprezentujących siedem obszarów nauki i sztuki. Na ich podstawie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o przyznaniu 709 stypendiów studentom i 76 stypendiów doktorantom z całej Polski. W tej grupie znalazła się szczęśliwa ósemka studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego.

1.Grzegorz Biernacki - student II roku studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie
2.Mateusz Budynek - student II roku studiów drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe
3.Sandra Dobosz - studentka II roku studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie
4.Ewelina Gaweł - studentka II roku studiów drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe
5.Maciej Kwiatkowski - student III roku studiów pierwszego stopnia na kierunku logistyka
6.Joanna Ratajczak - studentka I roku studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie
7.Marcin Sikora - student III roku studiów pierwszego stopnia na kierunku logistyka
8.Patrycja Kamola - studentka I roku studiów drugiego stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.


http://www.uz.zgora.pl

25.01.2017

Produkcja:
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego
http://www.tv.uz.zgora.pl


 

   Kontakt

TV@UZ
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Redakcja:

al. Niepodległosci 13
65-001 Zielona Góra
tel.: (+48 68) 328 78 80

e-mail: tv@uz.zgora.pl

www.tv.uz.zgora.pl