Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

Nauka w biznesie. Biznes w nauce

Akcelerator Innowacji - Centrum Synergii Nauki i Biznesu" to projekt polegający na współpracy lubuskich przedsiębiorców i naukowców nad wspólnymi innowacyjnymi rozwiązaniami.  Przejawem tego typu współpracy są m.in. 3- miesięczne staże naukowców w firmach.Jednym z pracowników naukowych Uniwersytetu Zielonogórskiego, który bierze udział w projekcie, jest dr inż. Janusz Jabłoński z Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii. Nam opowiada o tym dlaczego warto brać udziałe w tego typu projektach,jakie zadania musiał zrealizować na stażu, jakie są efekty współpracy B+R i w jaki sposób nowe doświadczenia zawodowe wykorzysta w procesie dydaktycznym.

 

Powiązany z tematem wywiad nt. projektu Akcelerator Innowacji:

http://tv.uz.zgora.pl/index.php?akcelerator-innowacji

   Materiały powiązane


 

   Kontakt

TV@UZ
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Redakcja:

al. Niepodległosci 13
65-001 Zielona Góra
tel.: (+48 68) 328 78 80

e-mail: tv@uz.zgora.pl

www.tv.uz.zgora.pl