Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

Nauka w Przemyśle. Przemysł w Nauce

"Praca naukowca nie może ograniczyć się tylko do pisania publikacji i siedzenia w laboratorium. Uważam, że naukowiec powinien dać coś od siebie materialnego, czyli gdzieś coś wdrożyć". O swoich doświadczeniach zdobytych podczas stażu w firmie FAF Polska w ramach projektu Akcelerator Innowacji, opowiada dr inż. Agnieszka Kaczmarek z Zakładu Inżynierii Biomedycznej Wydziału Mechanicznego UZ.

   Materiały powiązane


 

   Kontakt

TV@UZ
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Redakcja:

al. Niepodległosci 13
65-001 Zielona Góra
tel.: (+48 68) 328 78 80

e-mail: tv@uz.zgora.pl

www.tv.uz.zgora.pl