Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

Nowości dla humanistów – rozmowa z Dziekanem WH, prof. Sławomirem Kuflem

Kulturoznawstwo, nauczanie języka polskiego jako obcego oraz dziennikarstwo internetowe – to nowe kierunki i nowe pecjalności na Wydziale Humanistycznym UZ.
O szczegółach nowej oferty Wydziału z dziekanem, prof. Sławomirem Kuflem rozmawia Anna Urbańska z TV@UZ.


 

   Kontakt

TV@UZ
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Redakcja:

al. Niepodległosci 13
65-001 Zielona Góra
tel.: (+48 68) 328 78 80

e-mail: tv@uz.zgora.pl

www.tv.uz.zgora.pl