Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

O moralności w murach UZ

 

Na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa: MORALNOŒĆ –- WSPÓŁDZIAŁANIE –- NIEZALEŻNOŒĆ, oparta o krąg twórczoœści Marii Ossowskiej, której analizy inspiracje i alternatywy są zaproszeniem do dyskusji na temat przemian moralnośœci, formułowania nowych stanowisk w etyce i metaetyce, kształtowania się różnych odmian etosów, rozwoju psychologii moralnośœci i socjologii moralnoœści. Czy istnieje możliwośœć prostego przełożenia naukowego punktu widzenia, zamkniętego w dziełach Marii Ossowskiej na otaczającą nas rzeczywistoœć? Wygląda na to, że wprost jest to rzecz nie tyle karkołomna, co wręcz niemożliwa do jednoznacznego zdefiniowania. Nie oznacza to jednak, że Maria Ossowska funkcjonowała wyłącznie w hermetycznym śœwiecie nauki. Jej wpływ na otaczającą rzeczywistoœć, zaangażowanie w życie społeczne czy opozycyjne, stanowią potężny rozdział działalnoœci w przestrzeni publicznej. Tematyka konferencji to propozycja związana wprost ze 120 rocznicą urodzin Marii Ossowskiej oraz oceną jej projektu nauki o moralnośœci z perspektywy 70 lat. Celem konferencji była swoista refleksja nad propozycją unaukowienia problematyki moralnej w ramach szeroko rozumianych nauk o człowieku.
 


 

   Kontakt

TV@UZ
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Redakcja:

al. Niepodległosci 13
65-001 Zielona Góra
tel.: (+48 68) 328 78 80

e-mail: tv@uz.zgora.pl

www.tv.uz.zgora.pl