Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego - innowacyjne centrum regionu, miejsce spotkań biznesu i nauki, prowadzenia projektów rozwojowych i badawczych, a także szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Na temat misji i wizji Parku oraz przyszłych inwestycji rozmawiamy z osobami odpowiedzialnymi za jego działalność i rozwój.

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego - innowacyjne centrum regionu, miejsce spotkań biznesu i nauki, prowadzenia projektów rozwojowych i badawczych, a także szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Na temat misji i wizji Parku oraz przyszłych inwestycji rozmawiamy z osobami odpowiedzialnymi za jego działalność i rozwój.


 

   Kontakt

TV@UZ
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Redakcja:

al. Niepodległosci 13
65-001 Zielona Góra
tel.: (+48 68) 328 78 80

e-mail: tv@uz.zgora.pl

www.tv.uz.zgora.pl