Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

Politologia z tytułem do doktoryzowania

To już dwudzieste kierunek studiów, który na Uniwersytecie Zielonogórskim będzie miał możliwość kształcenia studentów na poziomie trzeciego stopnia, czyli z prawem do doktoryzowania. Co ważne, pierwszy który uzyskał tego rodzaju możliwość w świetle obowiązującego - nowego prawa o szkolnictwie wyższym, czyli tak zwanej ustawy 2.0. Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego z początkiem roku uzyskał prawo do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie: Nauki o polityce i administracji. 

04.01.2019

Produkcja: Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

http://www.tv.uz.zgora.pl


 

   Kontakt

TV@UZ
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Redakcja:

al. Niepodległosci 13
65-001 Zielona Góra
tel.: (+48 68) 328 78 80

e-mail: tv@uz.zgora.pl

www.tv.uz.zgora.pl