Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

Polityka i sztuka

Dwie pozornie nie związane ze sobą dziedziny życia będące dla wielu determinantami otaczającej nas rzeczywistości. Niby całkowicie odrębne, a jednak przenikające się w wielu aspektach, a niejednokrotnie wręcz uzależnione od siebie na różnych płaszczyznach życia społecznego. Polityka i sztuka. Dziedziny, które definiują potrzeby, jednocześnie manifestując społeczne interesy. Nic więc dziwnego, że znajdują się w kręgu zainteresowań naukowców, których podstawową sferą zainteresowań jest człowiek. Polityka a sztuka. Instytucje – twórcy – działania, to tytuł konferencji naukowej, której gospodarzem był Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego stanowiącej w założeniu płaszczyznę integracji oraz forum wymiany myśli dla wszystkich badaczy zainteresowanych związkami między polityką a kulturą, szczególnie sztuką.

28.03.2019

Produkcja: Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

http://www.tv.uz.zgora.pl


 

   Kontakt

TV@UZ
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Redakcja:

al. Niepodległosci 13
65-001 Zielona Góra
tel.: (+48 68) 328 78 80

e-mail: tv@uz.zgora.pl

www.tv.uz.zgora.pl