Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

Porozumienie o współpracy

Uniwersytet Zielonogórski współpracuje już ze wszystkim służbami mundurowymi w województwie lubuskim. Do tej pory władze uczelni podpisały porozumienia ze strażakami, policjantami i celnikami. W tym gronie brakowało żołnierzy Wojska Polskiego. Porozumienie o współpracy między Uniwersytetem Zielonogórskim a Czwartym Zielonogórskim Pułkiem Przeciwlotniczym w Czerwieńsku opiera się na wymianie wiedzy i doświadczeń. Ma ono przynieść wymierne korzyści zarówno jednostce wojskowej jak i studentom, doktorantom i pracownikom naukowo-dydaktycznym uczelni. Pracownicy uczelni oraz studenci wspólnie z żołnierzami będą realizowali projekty i badania naukowe w oparciu o bazę techniczną pułku i zaplecze naukowe uniwersytetu. Umowa zakłada też aktywne włączenie się obydwu stron w kształcenie przyszłych kadr wojskowych i inżynierskich poprzez np. organizację szkoleń, staży czy praktyk. Mają w tym pomóc takie kierunki kształcenia jak: logistyka, informatyka, automatyka czy bezpieczeństwo narodowe.

http://www.uz.zgora.pl

26.04.2017

Produkcja:
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego
http://www.tv.uz.zgora.pl


 

   Kontakt

TV@UZ
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Redakcja:

al. Niepodległosci 13
65-001 Zielona Góra
tel.: (+48 68) 328 78 80

e-mail: tv@uz.zgora.pl

www.tv.uz.zgora.pl