Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prawnicy o dobrach osobistych

Teoretycy i praktycy prawni spotkali się na Uniwersytecie Zielonogórskim aby dyskutować o "Dobrach osobistych w prawie prasowym, cywilnym i karnym". Konferencja zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji oraz Okręgową Radę Adwokacką była niejako odpowiedzią na stan faktyczny i rzeczywiste zapotrzebowanie środowisk prawniczych w temacie dóbr osobistych i szeroko rozumianej godności, która coraz częściej znajduje się na sądowych wokandach.


http://www.uz.zgora.pl

06.04.2017

Produkcja:
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego
http://www.tv.uz.zgora.pl


 

   Kontakt

TV@UZ
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Redakcja:

al. Niepodległosci 13
65-001 Zielona Góra
tel.: (+48 68) 328 78 80

e-mail: tv@uz.zgora.pl

www.tv.uz.zgora.pl