Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

Profesor Tadeusz Kuczyński ponownie rektorem UZ

Parafrazując tytuł jednego z największych dzieł Remarque`a można byłoby powiedzieć - na Uniwersytecie Zielonogórskim bez zmian. Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami prof. dr. hab. inż Tadeusz Kuczyński ponownie zostaje wybrany rektorem uczelni.
Promowana przez obecnego rektora wizja rozwoju Uniwersytetu przekonała 106 ze 121 elektorów, którzy w tajnym głosowaniu zdecydowali ostatecznie, kto będzie przez najbliższe cztery lata piastował najważniejszą uniwersytecką funkcję.
Podczas posiedzenia elektorskiego wybrano również prorektorów zaproponowanych przez prof. Kuczyńskiego.
I tak w kolejnej kadencji władz UZ funkcje prorektora do spraw jakości kształcenia pełnić będzie nadal pani profesor Magdalena Graczyk, prorektorem do spraw studenckich pozostaje profesor Wojciech Strzyżewski, prorektorem do spraw rozwoju ponownie wybrany zostaje profesor Andrzej Pieczyński, natomiast prorektorem do spraw nauki i współpracy z zagranicą został profesor Giorgi Melikidze.
Do 25 kwietnia na dwunastu wydziałach Uniwersytetu muszą zostać wybrani dziekani i prodziekani, natomiast do 9 maja musi nastąpić wybór członków Senatu.
Nowe władze obejmą swoje funkcje 1 września 2016 roku.


 

   Kontakt

TV@UZ
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Redakcja:

al. Niepodległosci 13
65-001 Zielona Góra
tel.: (+48 68) 328 78 80

e-mail: tv@uz.zgora.pl

www.tv.uz.zgora.pl