Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

Promocje habilitacyjne i doktorskie

"Istnienie i własności rozwiązań rozmytych równań stochastycznych względem semimartyngału", "Podziały dychotomiczne i struktura teselacji przestrzeni R d kostką jednostkową", czy "Efektywność przejść dla zwierząt w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego na przykładzie autostrady A2" - to wybrane tytuły wypromowanych na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpraw habilitacyjnych i doktorskich, których autorzy odebrali dyplomy i stopnie naukowe podczas uroczystości, która odbyła się w uniwersyteckim rektoracie.

Czterech doktorów habilitowanych i 29 doktorów wypromowanych w ubiegłym roku akademickim złożyło ślubowanie, a następnie odebrało
dokumenty opatrzone pieczęcią uniwersytetu, formalnie potwierdzające ich sukces na ścieżce naukowego rozwoju, ale także wpływające na wciąż rosnący prestiż zielonogórskiej uczelni.


 

   Kontakt

TV@UZ
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Redakcja:

al. Niepodległosci 13
65-001 Zielona Góra
tel.: (+48 68) 328 78 80

e-mail: tv@uz.zgora.pl

www.tv.uz.zgora.pl