Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

Rekrutacja na studia drugiego stopnia

8 lutego 2016 roku na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpoczęłą się rekrutacja na semestr letni 2015/2016. Jest to rekrutacja wyłącznie na studia drugiego stopnia na 11 kierunkach studiów stacjonarnych i na 9 kierunkach studiów niestacjonarnych. Dokumenty przyjmowane będą do 27 lutego (w przypadku studiów niestacjonarnych na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska termin przyjmowania dokumentów to 4 marca). W tym roku przygotowano 560 miejsc na studiach stacjonarnych i 360 na studiach niestacjonarnych – razem 920.


 

   Kontakt

TV@UZ
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Redakcja:

al. Niepodległosci 13
65-001 Zielona Góra
tel.: (+48 68) 328 78 80

e-mail: tv@uz.zgora.pl

www.tv.uz.zgora.pl