Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

Maestro Krzysztof Penderecki

- Byłem pilnym, ale niesfornym studentem - tak w wywiadzie dla TV@UZ powiedział o sobie Maestro Krzysztof Penderecki.
Wybitny kompozytor przybył na Uniwersytet Zielonogórski, aby przyjąć nadany mu przez zielonogórską uczelnię tytuł Doktora Honoris Causa.