Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

Studenci UZ gotowi na wszystko!

Studenci UZ gotowi na wszystko!

Na Uniwersytecie Zielonogórskim oficjalnie wystartowała kampania promująca rekrutację na studnia w roku akademickim 2016/2017. W tym roku postawiono na zupełnie inny, nowatorski sposób ujęcia możliwości jakie daje edukacja uniwersytecka. Kampania promocyjna osadzona w realiach science fiction, bezpośrednio nawiązująca do serialowego przeboju Walking Dead, nie tylko ma zwracać uwagę, ale przede wszystkim inspirować młodych ludzi, jednocześnie w bardzo czytelny sposób zaznaczając, że Uniwersytet Zielonogórski, to instytucja otwarta i kreatywna. Pomysł stworzenia tego rodzaju promocyjnej koncepcji dotarcia do przyszłych studentów w założeniu jest prosty - liczy się skuteczność oddziaływania opowiedzianej historii, a poprzez nią podkreślenie rangi i istoty nauki. Wszechstronność edukacji na Uniwersytecie Zielonogórskim pokazana przez pryzmat wyimiganiowanej rzeczywistości i adaptacji do niezwykłych warunków poprzez przygotowanie naukowe, ma być magnesem dla młodych ludzi. Dodajmy, że na Uniwersytecie Zielonogórski studenci mają możliwość kształcenia się na 63 kierunkach w ponad stu specjalnościach w dziedzinach: humanistycznych, społecznych, ekonomicznych, przyrodniczych, ścisłych i technicznych czy artystycznych, a uczelnia znajduje się w elitarnej grupie uniwersytetów klasycznych.


 

   Kontakt

TV@UZ
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Redakcja:

al. Niepodległosci 13
65-001 Zielona Góra
tel.: (+48 68) 328 78 80

e-mail: tv@uz.zgora.pl

www.tv.uz.zgora.pl