Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

System informatyczny w diagnostyce nowotworu piersi

Najważniejsza w leczeniu nowotworów piersi jest trafna diagnoza, która umożliwia szybkie dopasowanie metody leczenia. Do tej pory pacjenci przywykli, że diagnozę stawia lekarz specjalista w tym przypadku onkolog, ale rozwiązania informatyczne wychodzą medycynie na przeciw i służą pomocą. Przejawem tego typu synergii jest projekt pt." Diagnostyka nowotworu piersi na podstawie obrazów mikroskopowych materiału pozyskanego metodą beaspiracyjnej biopsji cienkoigłowej". O szczegółach projektu łączącego medycynę z informatyką opowiada mgr inż. Paweł Filipczuk, asystent z Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych.


 

   Kontakt

TV@UZ
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Redakcja:

al. Niepodległosci 13
65-001 Zielona Góra
tel.: (+48 68) 328 78 80

e-mail: tv@uz.zgora.pl

www.tv.uz.zgora.pl