Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

Szkolnictwo wyższe bez barier

Na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyło się II Międzyuczelniane Seminarium Naukowo-Dydaktyczne ,"Pokonywanie barier – ku integracji społecznej studentów będących osobami z niepełnosprawnościami. Egzemplifikacja – działalność Rady Studentów Niepełnosprawnych". W Polsce osoby z niepełnosprawnościami mogą napotkać jeszcze wiele barier w dostępie do kształcenia akademickiego, zarówno tych architektonicznych, jak i społecznych, które utrudniają im zdobycie wiedzy oraz niezbędnych kwalifikacji. Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich nadal natrafiają na wiele trudności, podobnie dzieje się w przypadku osób niewidomych czy niesłyszących. Celem seminarium jest zdiagnozowanie tych barier, wskazanie możliwości, ich przełamywania oraz działań w obszarze integracji społecznej.


http://www.uz.zgora.pl

10.02.2017

Produkcja:
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego
http://www.tv.uz.zgora.pl


 

   Kontakt

TV@UZ
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Redakcja:

al. Niepodległosci 13
65-001 Zielona Góra
tel.: (+48 68) 328 78 80

e-mail: tv@uz.zgora.pl

www.tv.uz.zgora.pl