Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Czy Uniwersytet Zielonogórski jest uczelnią bez barier? Co robi, aby studentom niepełnosprawnym dobrze się tutaj studiowało? O tym wszystkim porozmawiam z dr. Marcinem Garbatem, Pełnomocnikiem Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych UZ rozmawia Anna Urbańska.


 

   Kontakt

TV@UZ
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Redakcja:

al. Niepodległosci 13
65-001 Zielona Góra
tel.: (+48 68) 328 78 80

e-mail: tv@uz.zgora.pl

www.tv.uz.zgora.pl