Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

Umowa pomiędzy UZ i IHP

 

22 lutego 2016 roku w sali Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego została podpisana umowa pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim, a instytutem Innovations for High Performance Microelectronics z siedzibę we Frankfurcie nad Odrą.
Dokument o współpracy ma wartość wielowymiarową, dotyczy przede wszystkim  prowadzenia wspólnych prac badawczych w zakresie bezprzewodowych sieci sensorowych, szerokiej współpracy w zakresie dydaktyki, w tym m.in. prowadzenia wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych przez pracowników naukowych IHP na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki z wykorzystaniem bazy sprzętowej IHP, możliwości praktyk w IHP dla studentów naszej uczelni, a także możliwości realizacji prac inżynierskich i magisterskich przez studentów UZ pod wspólną opieką pracowników naukowych UZ i IHP.
Głównymi beneficjentami współpracy będą studenci i dydaktycy Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, co niewątpliwie wzmocni jeszcze bardziej pozycję wydziału, a przede wszystkim zapewni doskonałą płaszczyznę rozwoju dydaktycznego.

Obok władz zielonogórskiej uczelni i instytutu IHP przy podpisywaniu porozumienia obecni byli przedstawiciele władz województwa oraz miasta. Wiceprezydent Zielonej Góry - Dariusz Lesicki, nie ukrywał, że zawarta dzisiaj umowa może mieć w konsekwencji nie tylko znaczenie dydaktyczne, ale także a może przede wszystkim ogromne znaczenie dla rozwoju nauki w połączeniu z biznesem wysokich technologii.
Podpisana dzisiaj umowa została zawarta na trzy lata. Warto zaznaczyć, że jej realizacja ma odbywać się oparciu o fundusze unijne alokowane w dedykowanych działaniach dla obecnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.


 

   Kontakt

TV@UZ
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Redakcja:

al. Niepodległosci 13
65-001 Zielona Góra
tel.: (+48 68) 328 78 80

e-mail: tv@uz.zgora.pl

www.tv.uz.zgora.pl