Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

UZ i ZUS z umową o współpracy

Władze Uniwersytetu Zielonogórskiego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w obecności Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisały dzisiaj
umowę o współpracy w zakresie realizacji programu "Ubezpieczenia społeczne – edukacja z ZUS". Podstawowym założeniem współpracy ma być szeroko rozumiany proces dydaktyczny i badawczy skierowany do studentów i słuchaczy uniwersytetu oraz pracowników ZUS.

 

http://www.uz.zgora.pl

16.01.2017

Produkcja:
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego
http://www.tv.uz.zgora.pl


 

   Kontakt

TV@UZ
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Redakcja:

al. Niepodległosci 13
65-001 Zielona Góra
tel.: (+48 68) 328 78 80

e-mail: tv@uz.zgora.pl

www.tv.uz.zgora.pl