Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

Wirtualna wycieczka w kosmos z astronomami z UZ - rozmowa z prof. Januszem Gilem, Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UZ

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zorganizowało konkurs pn. "Ścieżki Kopernika". W ramach tego konkursu wyłoniono 16 projektów – po jednym w każdym województwie – adresowanych do młodzieży danego regionu. Ich celem jest zainteresowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych nauką. W województwie lubuskim taki projekt realizować będzie Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego. O szczegółach tego projektu, którego tytuł brzmi "System wizualizacji orbit sztucznych satelitów Ziemi oraz trajektorii sond kosmicznych w Układzie Słonecznym" z prof. Januszem Gilem, Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, rozmawiała Anna Urbańska.


 

   Kontakt

TV@UZ
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Redakcja:

al. Niepodległosci 13
65-001 Zielona Góra
tel.: (+48 68) 328 78 80

e-mail: tv@uz.zgora.pl

www.tv.uz.zgora.pl