Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

Wspólnie pokonać bariery

Uniwersytet Zielonogórski każdego roku z początkiem grudnia obchodzi w swoich murach Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Ten dzień został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ i przypada 3 grudnia. Na UZ jest on obchodzony już od 10-lat. Dokładnie od dnia, w którym na uczelni została powołana Rada Studentów Niepełnosprawnych. Organizatorzy są przekonani, że jedynie poprzez zgodne i partnerskie współdziałanie wszystkich podmiotów tworzących przestrzeń publiczną, wpływających na obowiązujące procedury oraz zwyczaje i praktyki, możliwe jest zrealizowanie wizji społeczeństwa otwartego i przyjaznego osobom z niepełnosprawnością.

http://www.uz.zgora.pl

06.12.2016

Produkcja:
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego
http://www.tv.uz.zgora.pl


 

   Kontakt

TV@UZ
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Redakcja:

al. Niepodległosci 13
65-001 Zielona Góra
tel.: (+48 68) 328 78 80

e-mail: tv@uz.zgora.pl

www.tv.uz.zgora.pl