Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

Współpraca Wydziału Mechanicznego z lubuskimi firmami

Synergia nauki z biznesem na Uniwersytecie Zielonogórskim to cel spotkania, które zorganizowali Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej i Wydział Mechaniczny UZ. Na prezentację potencjału jednostki zaproszono lubuskich przedsiębiorców, by poruszyć temat przyszłej i obecnej współpracy pomiędzy Wydziałem Mechanicznym a firmami.


 

   Kontakt

TV@UZ
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Redakcja:

al. Niepodległosci 13
65-001 Zielona Góra
tel.: (+48 68) 328 78 80

e-mail: tv@uz.zgora.pl

www.tv.uz.zgora.pl