Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

"Zielona energia” - projekt UZ i BTU Cottbus

Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, od 2020 roku wszystkie nowo projektowane i nowo budowane obiekty powinny być zero energetyczne. To oznacza, że ilość zużywanej oraz produkowanej przez nie energii w ciągu roku będzie musiała się bilansować. Zatem należy się spodziewać, że instalowanie urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych przy nowo budowanych obiektach, będzie nie tylko innowacyjne, ale i konieczne. Badaniami z zakresu niekonwencjonalnych technik wytwarzania i użytkowania energii elektrycznej oraz poprawy efektywności energetycznej zajmą się naukowcy z UZ i Brandenburgische Technische Universität Cottbus w ramach projektu „Zielona Energia”.


 

   Kontakt

TV@UZ
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Redakcja:

al. Niepodległosci 13
65-001 Zielona Góra
tel.: (+48 68) 328 78 80

e-mail: tv@uz.zgora.pl

www.tv.uz.zgora.pl