Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zielone stypendia na UZ

5 grudnia 2016 roku w Sali Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ulicy Licealnej, radni klubu Zielona Razem wręczyli 25 studentom Uniwersytetu Zielonogórskiego stypendia, ufundowane po raz trzeci, z środków finansowych, które kluby radnych corocznie otrzymują do dyspozycji z tzw. puli prezydenckiej. Na stypendia przeznaczono 75 tysięcy złotych, a każdy ze stypendystów otrzymał jednorazowo 3000 złotych. Stypendia mają być zachętą dla studentów, by po zakończeniu studiów nie wyjeżdżali z Zielonej Góry. Radni wskazali też konkretne kierunki, których studenci mogli starać się o stypendia. I tak:
- 2 stypendia otrzymają studenci kierunku architektura;
- 1 stypendium otrzyma student kierunku architektura i urbanistyka;
- 3 stypendia otrzymają studenci kierunku: malarstwo;
- 5 stypendiów otrzymają studenci kierunku budownictwo;
- 1 stypendium otrzyma student kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej;
- 5 stypendiów otrzymają studenci kierunku ekonomia;
- 1 stypendium otrzyma student kierunku fizyka techniczna;
- 2 stypendia otrzymają studenci kierunku informatyka;
- 5 stypendiów otrzymają studenci kierunku pielęgniarstwo.
Stypendium przyznawane było na wniosek studenta w oparciu o średnią ocen z semestru zimowego 2015/16 i letniego 2015/2016 zgodnie z obowiązującym na kierunku programem i planem studiów, a także w oparciu o udokumentowaną działalność społeczną, osiągnięcia naukowe i artystyczne z toku studiów.


http://www.uz.zgora.pl

05.12.2016

Produkcja:
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego
http://www.tv.uz.zgora.pl


 

   Kontakt

TV@UZ
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Redakcja:

al. Niepodległosci 13
65-001 Zielona Góra
tel.: (+48 68) 328 78 80

e-mail: tv@uz.zgora.pl

www.tv.uz.zgora.pl